مارا در اینستاگرام دنبال کنید

ماموریت ما در فرادان : تعالی کیفیت زندگی انسان ها


یک کسب و کار برای موفقیت باید هم اهداف معنوی داشته باشد و هم اهداف تجاری. بسیاری از افراد کسب و کار را فقط برای رسیدن به پول شروع می کنند. این نمی تواند به تنهایی اشتیاق، تمایل کافی و یک ماموریت قدرتمند برای موفقیت سازمان باشد.


ماموریت باید یک نیاز را در انسان ها برآورده کند. و وقتی آن نیاز را برآورده می کنید و این کار را به نحو احسن انجام می دهید. شروع به پول درآوردن می کنید.


فرادان این ماموریت را دنبال می کند : «تعالی کیفیت زندگی انسانها». ما در فرادان زندگی افراد را در تمام جهات تغییر می دهیم. پیشرفتهایی را ایجاد می نماییم و روح انسانها را بیدار میکنیم تا یک زندگی شگفت انگیز را آغاز کنند. شگفت انگیز در ثروت آفرینی، در ارتباطات خانوادگی و اجتماعی، ایجاد یک سبک زندگی سالم و زندگی هدفمند.


فرادان با برخورداری از شفافیت و درستی در هر دو وجه ماموریت خود یعنی معنوی و تجاری افراد و گروههایی را که ماموریت مشابهی با ما دارند به راحتی جذب می کند. و دست آنها را به گرمی می فشارد بعضی ها اسم آن را شانس می گذارند ولی من آن را درستی در ماموریت می نامم.


با گذشت سالها از تجربیات مان به این نتیجه رسیدیم که فرادان با این هدفگذاری درست خود می تواند شگفت انگیز عمل کند. و به انسان های زیادی کمک می کند تا آن ها نیز شگفت انگیز شوند.


على اسلامى

عضویت کاربران

بازیابی رمز عبور