مارا در اینستاگرام دنبال کنید

فرادان یک مجموعه تحقیقاتی – پژوهشی است با هدف تعالی کیفیت زندگی انسانها. آموزشهای ارائه شده در فرادان با هدف ایجاد تغییر و تعالی زندگی انسانهاست و از آموزه‌های روانشناسی و تجارب بزرگان، ثروتمندان و انسانهای موفق در طول تاریخ نشئت گرفته است. 

فرادان این ماموریت را دنبال می کند : «تعالی کیفیت زندگی انسانها». ما در فرادان زندگی افراد را در تمام جهات تغییر می دهیم. پیشرفتهایی را ایجاد می نماییم و روح انسانها را بیدار میکنیم تا یک زندگی شگفت انگیز را آغاز کنند. شگفت انگیز در ثروت آفرینی، در ارتباطات خانوادگی و اجتماعی، ایجاد یک سبک زندگی سالم و زندگی هدفمند.

فرادان با برخورداری از شفافیت و درستی در هر دو وجه ماموریت خود یعنی معنوی و تجاری افراد و گروههایی را که ماموریت مشابهی با ما دارند به راحتی جذب می کند. و دست آنها را به گرمی می فشارد بعضی ها اسم آن را شانس می گذارند ولی من آن را درستی در ماموریت می نامم.

عضویت کاربران

بازیابی رمز عبور